logo-vzdelavaci6.png

MDDr. Michal Štefanatný

Blanc Dental, privátna prax, Žilina

Recessus – kryť či nekryť?

S gingiválnym recesom sa stretávame čoraz častejšie u starnúcich pacientov, keďže ich výskyt narastá s vekom. Je spojený so stratou závesného aparátu, pričom sa do dutiny ústnej odhalí časť povrchu koreňa. Jeho dôsledkom nie následne nielen zhoršený estetický dojem, ale aj vznik kariéznych či nekariéznych cervikálnych defektov, prípadne dentínová hypersenzitivita. Etiológia vzniku gingiválnych recesov nie je úplne jasná, avšak existujú určité rizikové faktory, ktoré tento stav môžu spôsobiť. Pri plánovaní stomatologických výkonov by sme ich mali poznať a počítať s nimi. Čo máme robiť, keď už recesus vznikol? Je možné všetky problémy vyriešiť niektorou z techník mukogingiválnej chirurgie? Mám to vôbec riešiť? Odpovede na tieto a mnohé ďalšie otázky….sa asi nikdy nedozviete.

Keď mal Michal 8 rokov a na hudobnej výchove sa už učil Suchoňovu “Keď sa vlci zišli”, Šimon ešte ťahal káčera po sídlisku. Ich prvé reálne stretnutie pravdepodobne prebehlo v školskej jedálni v rade na granadírsky pochod. Ani jeden z nich si to asi nepamätá, lebo Šimon bol v tom čase Michalovi stále asi tak po pás. Čo si však určite pamätajú obaja, je tá vlhká a teplá uhorka, ktorá čupela na tanieri hneď vedľa cestovín.

Muselo pretiecť ešte veľa vody vo Váhu, kým sa výškovo dorovnali a mohli sa jeden druhému pozrieť z očí do očí. Síce ešte stále v pozícii pedagóg – študent, obaja však hneď vedeli, že z toho bude “niečo viac”. A vtedy sa začala ich odborná spolupráca. Od toho času Šimon Michala odborne dobehol, dokonca predbehol. Michal, cítiac, že sa blíži zima jeho zubárskej kariéry, začal radšej kváskovať. Šimon sa chce po vzore svojho imaginárneho pra-pra otca utiahnuť na salaš a pásť ovce. Ešte kým sa úplne vzdajú skalpelov a vŕtačiek, sa však rozhodli, že odovzdajú svoje chudobné skúsenosti a plytké vtipy nastupujúcej generácii.

Zdieľajte na:

LinkedIn
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email