logo-vzdelavaci6.png

MDDr. Martina Hanzelová

Klinika maxilofaciálnej chirurgie SZU, Banská Bystrica

Zaistenie dýchacích ciest v maxilofaciálnej chirurgii

Spoluautori: MUDr. MDDr. Adam Stebel, PhD., MHA, MUDr. Rastislav Slávik, MHA

V maxilofaciálnej chirurgii si zaistenie dýchacích ciest pacienta v určitých klinických situáciách vyžaduje spoluprácu multidisciplinárneho tímu. Komplikované zaistenie dýchacích ciest sa môže vyskytnúť pri závažných cervikofaciálnych infekciách, devastačných poraneniach mäkkých tkanív tváre a krku, komplikovaných fraktúrach tvárového skeletu s nutnosťou peroperačnej intermaxilárnej fixácie a pri rozsiahlych rekonštrukčných výkonov v oblasti hlavy a krku. Okrem konvenčnej orotracheálnej intubácie, nazotracheálnej intubácie a nazotracheálnej fibrooptickej intubácie pri vedomí zohrávajú dôležitú úlohu aj chirurgické metódy zaistenia dýchacích ciest. Patria k nim submentálna intubácia, tracheostómia a koniotómia. Cieľom predkladanej práce je poukázať na spomínané chirurgické možnosti zaistenia dýchacích ciest u pacienta v maxilofaciálnej chirurgii a prezentovať ich na názorných kazuistikách.

Vzdelanie a prax
2016 – 2022

2019, 2020, 2021
2020
2020

2021

2021


Zubné lekárstvo, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
Zubná ambulancia MDDr. Vladimíra Karvaša, Žiar nad Hronom
I. interná klinika LF UK, Univerzitná nemocnica Bratislava
Klinika detskej chirurgie SZU, Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Klinika maxilofaciálnej chirurgie SZU, Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Klinika ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie LF UK, Univerzitná nemocnica Bratislava

Ďalšie vzdelanie
2022

 


Maxilofaciálna chirurgia, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

Stáže
20.7 2020 – 14.8. 2020 


Klinika ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie, Fakultná nemocnica Olomouc

Zdieľajte na:

LinkedIn
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email

Postup pri registrácii:

  • Kliknite na ikonu „Registrujte sa“
  • Vľavo dole kliknite na „+ Zaregistrovať sa na aktivitu“
  • Vyberte typ účastníka
    • Člen SKZL – po zvolení sa Vám objaví výzva na prihlásenie, kde vyplníte svoje prihlasovacie údaje, ktoré sú identické s vašimi prihlasovacími údajmi do profilu na stránke skzl.sk
  • Skontrolujte, či je zadaná správna emailová adresa, v prípade, že nie, zadajte aktuálny email
    • Nečlen SKZL/študent/zahraničný účastník – vyplní registračný formulár
  • Kliknite „ĎALEJ“
  • Dokončite registráciu kliknutím na „ZAREGISTROVAŤ SA NA AKTIVITU“

Poplatok za kongres môžete uhradiť ihneď kartou. V prípade preferencie úhrady prostredníctvom internet bankingu, použite údaje k platbe uvedené nižšie.

Účastnícke poplatky do 15.9.2022 (platby pripísané na účet do 16.9.2022):

Člen SKZL – 280 €
Nečlen SKZL – 360 €
Zamestnanec LF (s výškou členského poplatku do SKZL 72€/rok) – 170 € 
Študent – 90 €
Zahraničný účastník – 432 €

Údaje k platbe prevodným príkazom:
Číslo účtu: SK81 0200 0000 0027 7113 4356
SWIFT kód: SUBASKBX
Variabilný symbol: registračné číslo v komore
Špecifický symbol: 322021
Poznámka: meno a priezvisko