logo-vzdelavaci6.png

MDDr. Marek Vlna

Dentalis privátna prax, Trnava, SR

Bruxizmus

Spoluautor: MDDr. Lucie Vlnová, MDDr. Matúš Vlna

Pravdepodobne si väčšina zubných lekárov pod týmto pojmom predstaví nadmerne opotrebované zuby. Bruxizmus je pomyselný “strašiak” v zubnej ambulancii. Označenie klienta, “je to bruxista” v nás môže vyvolávať strach o naše budúce protetické náhrady. Často začneme rozmýšľať nad zvyšovaním skusu, rozsiahlou rekonštrukciou, odľahčovaním kĺbu, dlahou proti bruxizmu. Môžeme označiť bruxizmus ako ochorenie? Je bruxizmus dôsledok alebo príčina klientových ťažkostí? Sú rozsiahle rekonštrukcie a nákladné liečebné plány prínosné pri terapii bruxizmu? Je stres jediným ovplyvňujúcim faktorom? Táto krátka prednáška má za úlohu na tieto otázky odpovedať a popísať problematiku bruxizmu podľa poslednej dostupnej literatúry.

Vzdelanie a prax
2006 – 2011
2011
2012  – 2014
2021

2021             

Zubné lekárstvo LF UP, Olomouc
Zubná ambulancia Dentalis
Oddelenie parodontológie kliniky zubného lekárstva, Olomouc
Postgraduálne štúdium LF UP, odbor stomatológia, téma Kraniovertebrálna a kraniomandibulárna dysfunkcia
Master Executive Program in Orofacial Pain, Siena 

 

Ďalšie vzdelanie:

2014                      
2015                      
2017                      
2020                    
2020                     
2020           

Dawson Academy, Alumni (USA)
Certifikovaný člen Českej akadémie dentálnej estetiky (CZE)
Člen American Academy of Cosmetic Dentistry (USA)
 Člen International Association of Dental Traumatology
Člen American Academy of Orofacial Pain (USA).
Člen Gruppo di studio italiano dolore orofacciale disordini temporomandibulari (ITA)

Publikácie:

spoluautor: Šedý J., Rocabado M., Olate LE., Vlna M., Žižka R.: Neural Basis of Etiopathogenesis and Treatment of Cervicogenic Orofacial Pain. Medicina (Kaunas). 2022 Sep 21

Zdieľajte na:

LinkedIn
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email

Postup pri registrácii:

  • Kliknite na ikonu „Registrujte sa“
  • Vľavo dole kliknite na „+ Zaregistrovať sa na aktivitu“
  • Vyberte typ účastníka
    • Člen SKZL – po zvolení sa Vám objaví výzva na prihlásenie, kde vyplníte svoje prihlasovacie údaje, ktoré sú identické s vašimi prihlasovacími údajmi do profilu na stránke skzl.sk
  • Skontrolujte, či je zadaná správna emailová adresa, v prípade, že nie, zadajte aktuálny email
    • Nečlen SKZL/študent/zahraničný účastník – vyplní registračný formulár
  • Kliknite „ĎALEJ“
  • Dokončite registráciu kliknutím na „ZAREGISTROVAŤ SA NA AKTIVITU“

Poplatok za kongres môžete uhradiť ihneď kartou. V prípade preferencie úhrady prostredníctvom internet bankingu, použite údaje k platbe uvedené nižšie.

Účastnícke poplatky do 15.9.2022 (platby pripísané na účet do 16.9.2022):

Člen SKZL – 280 €
Nečlen SKZL – 360 €
Zamestnanec LF (s výškou členského poplatku do SKZL 72€/rok) – 170 € 
Študent – 90 €
Zahraničný účastník – 432 €

Údaje k platbe prevodným príkazom:
Číslo účtu: SK81 0200 0000 0027 7113 4356
SWIFT kód: SUBASKBX
Variabilný symbol: registračné číslo v komore
Špecifický symbol: 322021
Poznámka: meno a priezvisko