logo-vzdelavaci6.png

MDDr Anna Košková, MSc.

Skupina privátnych zubných ambulancií SGC

Veľká Británia

Britská verzus slovenská stomatológia: Môžeme sa navzájom niečo naučiť?

Žiadne dve krajiny nie sú rovnaké a zdravotnícky systém nikde nie je dokonalý. To môže vytvoriť vhodný základ pre priestor na zlepšenie: vylepšenie systému, klinických odporúčaní pre prax, jednania s pacientom, efektívnosti a výnosnosti zubnej ambulancie a mnohých iných kritických častí dennodenného života zubných lekárov. Je Veľká Británia jednou z krajín, od ktorých sa môže Slovensko podučiť v niektorých oblastiach? Autorka sa pozerá na rôzne aspekty zubno-lekárskej praxe na základe 6-ročnej pracovnej skúsenosti v Británii v súkromnej praxi.

Prax
2019 – súčasnosť
2017 – 2019
2016 – 2017                           

Skupina privátnych zubných ambulancií SGC, UK             
Skupina privátnych zubných ambulancií RGD, UK
Privátna klinika Energize Dental Care, UK

Vzdelanie
2020 – 2022
       
2018 – 2020

2017 – 2018

2010 – 2016            

 


Master of Science with Distinction: Specialist Practice of Restorative and Aesthetic Dentistry, City of London Dental School
Postgraduate Diploma in Restorative Dentistry, Tipton Training, Manchester
Postgraduate Certificate in Aesthetic Dentistry, Tipton Training,  Manchester
 Zubné lekárstvo, LF UPJŠ, Košice

Praktické kurzy a stáže:
2022

2020
2018
2017
2016
2015           


Oral surgery hands-on, Suzanne Lello, UK                   (2 dni)
Ethical sales, Ashley Latter, UK                                        (2 dni)              Sleep Medicine Course, UK                                              (5 dní)
Endo hands-on study club, Bob Philpott, UK             (1 deň)
Anterior preps hands-on, Attiq Rahman, UK              (2 dni)
Stomatológia s mikroskopom, Jiří Škrdlant, Praha   (5 dní)
Letná stáž na zubnom oddelení, Taliansko                 (2 mesiace)

Ďalšie vzdelávanie 2016 – 2022:

Čeľustná ortopédia:                       14 hodín
Digitálna stomatológia:                25 hodín
Endodoncia:                                     18 hodín
Chirurgia:                                          19 hodín
Manažment a marketing:            12 hodín
Parodontológia:                              19 hodín
Pedostomatológia:                          7 hodín
Protetická stomatológia:              14 hodín
Prvá pomoc:                                     25 hodín
Rádiológia:                                        10 hodín
TMK a spánková medicína:          13 hodín
Tvárová estetická medicína:          7 hodín
Záchovná stomatológia:                23 hodín

Zdieľajte na:

LinkedIn
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email

Postup pri registrácii:

  • Kliknite na ikonu „Registrujte sa“
  • Vľavo dole kliknite na „+ Zaregistrovať sa na aktivitu“
  • Vyberte typ účastníka
    • Člen SKZL – po zvolení sa Vám objaví výzva na prihlásenie, kde vyplníte svoje prihlasovacie údaje, ktoré sú identické s vašimi prihlasovacími údajmi do profilu na stránke skzl.sk
  • Skontrolujte, či je zadaná správna emailová adresa, v prípade, že nie, zadajte aktuálny email
    • Nečlen SKZL/študent/zahraničný účastník – vyplní registračný formulár
  • Kliknite „ĎALEJ“
  • Dokončite registráciu kliknutím na „ZAREGISTROVAŤ SA NA AKTIVITU“

Poplatok za kongres môžete uhradiť ihneď kartou. V prípade preferencie úhrady prostredníctvom internet bankingu, použite údaje k platbe uvedené nižšie.

Účastnícke poplatky do 15.9.2022 (platby pripísané na účet do 16.9.2022):

Člen SKZL – 280 €
Nečlen SKZL – 360 €
Zamestnanec LF (s výškou členského poplatku do SKZL 72€/rok) – 170 € 
Študent – 90 €
Zahraničný účastník – 432 €

Údaje k platbe prevodným príkazom:
Číslo účtu: SK81 0200 0000 0027 7113 4356
SWIFT kód: SUBASKBX
Variabilný symbol: registračné číslo v komore
Špecifický symbol: 322021
Poznámka: meno a priezvisko