logo-vzdelavaci6.png

MDDr. Jan Hulvert

privátna prax 3DK, Praha, ČR

Digitálne plánovanie

Cieľom prednášky je priblížiť zmeny pracovných postupov za posledné 2 roky vplyvom prechodu na „digitálny workflow“. Tieto zmeny sa týkajú hlavne plánovania protetických rekonštrukcií, zavádzania implantátov, komunikácie s laboratóriom, dizajnu a výroby provizórnych koruniek, chirurgických šablón a modelov.

_____________________

Vzdelanie a prax:

od 2018         – pracuje na klinike 3DK v Prahe
2017 – 2018   – pracoval v súkromnej praxi v Táboře (Bozadžiev s.r.o.) a v Prahe (MUDr. Matlová)
2012 – 2017   – 1. Lekárska fakulta UK, Praha

Certifikovaný člen ČADE

Zdieľajte na:

LinkedIn
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email

How to register:

INTERNATIONAL PARTICIPANT

1. Click “REGISTER” 

2. Click “+ REGISTER FOR ACTIVITY” at the bottom – left

3. Select the type of participant – „INTERNATIONAL PARTICIPANT

      Make sure to enter correct email address.

4. Fill Billing Address in the Registration Form

5. Click “NEXT

6. Click “REGISTER FOR THE ACTIVITY” to complete the registration 

7. Congress fee can be paid instantly by card

8. If you prefer to pay via internet banking, please use payment details below

9. You will receive link to access the congress by email 2 days before the start of the congress

 

Congress fee:  102,- EUR

Payment details:

IBAN: SK81 0200 0000 0027 7113 4356

SWIFT code: SUBASKBX

Payment reference: 322021, your name & surname