logo-vzdelavaci6.png

Dr. Massimo Giovarruscio

Taliansko

Endodonticko-protetické rozhranie. Od kanálika po korunku. Klinické možnosti pre každodennú prax.

Abstrakt

Úspech endodontického ošetrenia sa dosahuje nielen získaním správneho apikálneho, ale aj koronálneho uzáveru. Koronálna, bakteriálna infiltrácia je jednou z hlavných príčin dlhodobého zlyhania endodonticky ošetrených zubov. Po ukončení endodontického ošetrenia je potrebné zvoliť správny typ postendodontického ošetrenia, s cieľom získať adekvátny koronálny uzáver. Zub bez pulpálneho tkaniva sa líši od vitálneho zuba, najmä pokiaľ ide o štruktúru zvyškových, tvrdých zubných tkanív. Preto je to reziduálny dentín (a jeho zachovanie), kruciálnym faktorom pre vyššie spomenuté rozhodovanie sa o spôsobe sanácie korunkovej časti zuba. Toto je obzvlášť dôležité pri ťažko poškodených zuboch.

Na rekonštrukciu a obnovu kariéznych zubov bez pulpálneho tkaniva je k dispozícii mnoho techník. Je bezpodmienečne nutný intraradikulárny čap? Ktoré základné materiály by sa mali použiť? Mala by sa po liečbe koreňových kanálikov nasadiť korunka? Dnes v modernom, adhezívnom zubnom lekárstve existujú dve možnosti ošetrenia endodonticky ošetrených  zubov: priama alebo nepriama rekonštrukcia korunkovej časti zuba.

Na dosiahnutie priaznivých, dlhodobých výsledkov musí rekonštrukcia chrániť zub pred nadmerným, mechanickým zaťažením, zvlášť v cervikálnej oblasti, ktorá je vystavená najväčšiemu zaťaženiu. Endodonticky ošetrený zub by sme mali vždy obnoviť čo najkonzervatívnejším spôsobom, pokiaľ možno s minimálnou stratou tvrdých zubných tkanív; v čom adhezívne techniky ponúkajú potenciálne výhody.

 

CIEĽ PREZENTÁCIE: uviesť dôvody, prečo sa v rôznych klinických situáciách rozhodujeme pre priamu alebo nepriamu rekonštrukciu a aký konkrétny typ postendodontickej/protetickej rekonštrukcie by sme mali zvoliť.

 

CIELE VZDELÁVANIA

1) Pochopiť, čo je dôležité pre dosiahnutie endodontického úspechu.

2) Pochopiť, aký adhezívny materiál si vybrať.

3) Pochopiť, ako je dôležitá depurácia a adhezívna predpríprava pulpálnej komory i intraradikulárneho priestoru pre čap.

4) Pochopiť, ako obnoviť predné a zadné zuby.

5) Pochopiť, kedy sa používa intraradikulárny čap a ktorý typ.

______________________

Bio

Dr. Massimo Giovarruscio je vysoko kvalifikovaný odborník s rozsiahlymi skúsenosťami v endodoncii, rekonštrukčnej a estetickej stomatológii. S viac ako 20-ročnou praxou v zubnom lekárstve si v rámci profesie vybudoval povesť vynikajúceho endodontistu, klinického lekára a pedagóga. Je akreditovaným špecialistom v endodoncii a viac ako 10 rokov pôsobil ako klinický učiteľ endodoncie na King’s College London Dental Institute pre vysokoškolských aj postgraduálnych študentov. Hosťujúci profesor na Universidad CEU Cardenal Herrera Valencia, Master Internacional en Odontologia Restauradora y Endodoncia.

Profesor Katedry teraupetickej stomatológie Sečenovovej univerzity v Moskve.

Je hosťujúcim odborným učiteľom endodoncie na magisterskom štúdiu endodoncie na University of Plymouth.

Pôsobí v Ríme, Bristole a Londýne, špecializuje sa na endodonciu, obnovu endodonticky ošetrených zubov a je považovaný za mienkotvorného lídra v oblasti endodoncie a adhezívnych postupov súvisiacich s endodonticky ošetreným zubom. Prednáša po celom svete, publikoval množstvo článkov v medzinárodných časopisoch a napísal niekoľko endodontických kapitol a príručiek uznávaných a používaných na univerzite. Je aktívnym členom Európskej endodontologickej spoločnosti.

Britská akadémia estetickej stomatológie, Talianska spoločnosť endodoncie, Talianska akadémia mikroskopickej stomatológie. Massimo je tiež zlatým členom Styleitaliano Endodontics, najväčšej študijnej skupiny zubných lekárov na webe, ktorej poslaním je stanovovať štandardy dokonalosti a zároveň zjednodušovať protokoly v tomto rozsiahlom svete endodoncie. Je tiež spoluzakladateľom Delta Dental Academy v Bristole, ktorá je uznávaná ako jedno z najlepších vzdelávacích stredísk pre zubných lekárov v Spojenom kráľovstve.

 

SHARE:

LinkedIn
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email