logo-vzdelavaci6.png

NURSES AND DENTAL HYGIENISTS

Friday 30.9.2022​

Section of nurses working in dentistry SK SaPA

For more information about the congress and registration, please contact: 
Martina LÁSKOVÁ, PhDr. Martina LÁSKOVÁ, PhD., MPH – President of the Section of Nurses Working in Dentistry SK SaPA
e-mail: martina.laskova.mph@gmail.com
tel: +421 903 606 922
 www.sksapa.sk

Dental hygienists, nurse practitioners and dental assistants

For more information about the congress and registration, please contact:
Bc. Natália DRGOVÁ, dipl. d. h. – SKMTP – coordinator – expert guarantor
e-mail: sdd.sekmtp@gmail.com
tel.: +421 903 944 586

PROGRAMME

7:30 – 17:00 

7:30 – 8:25 ATTENDANCE OF PARTICIPANTS
8:25 – 8:30 Opening of the event
8:30 – 9:15 The most effective options for individual and professional dental hygiene PhDr. Michal Ferko
9:15 – 9:45 From prevention to extraction in a pediatric patient MDDr. Beáta Marčanová
9:45 – 10:00 BREAK – REFRESHMENTS
10:00 – 10:30 Quality of life in patients affected by osteonecrosis of the jaws: a systematic review MDDr. Marcel Riznič, PhD., MUDr. Petr Kizek, PhD., MHA, MPH, MUDr. Branislav Borza
10:30 – 11:00 Common mistakes when cleaning with a sonic toothbrush from the practice of dental hygiene Bc. Jana Křepelková
11:00 – 11:15 Coconut oil and its importance in promoting health and preventing oral diseases Ing. Lucia Uličná
11:15 – 12:00 Iatrogenic damage to the patient – overhangs MDDr. Dominika Bacovská
12:00 – 13:00 BREAK – REFRESHMENTS
13:00 – 13:45 Management about implants MDDr. Michal Štefanatný
13:45 – 14:15 Treatment of an infectious patient Prof. MUDr. Neda Markovská, CSc.
14:15 -14:45 Working with glass fibres in a dental clinic Mgr. Zuzana Bušová, Mgr. Natália Bradáčová, MUDr. Marcela Šestáková, PhD.
14:45 – 15:00 BREAK – REFRESHMENTS
15:00 – 15:20 Chlorhexidine from the perspective of individual treatment PhDr. Ľudmila Kručinská
15:20 – 15:40 New insights into the effects of Lactobacillus reuter Prodentis® Pavol Antolík
15:40 – 16:30 Patient informed consent and medical record keeping MUDr. Igor Moravčík, Mgr. Peter Kotira, PhD.
16:30 – 17:00 Discussion on expert lectures
17:00 Conclusion, presentation of certificates of participation

Postup pri registrácii:

  • Kliknite na ikonu „Registrujte sa“
  • Vľavo dole kliknite na „+ Zaregistrovať sa na aktivitu“
  • Vyberte typ účastníka
    • Člen SKZL – po zvolení sa Vám objaví výzva na prihlásenie, kde vyplníte svoje prihlasovacie údaje, ktoré sú identické s vašimi prihlasovacími údajmi do profilu na stránke skzl.sk
  • Skontrolujte, či je zadaná správna emailová adresa, v prípade, že nie, zadajte aktuálny email
    • Nečlen SKZL/študent/zahraničný účastník – vyplní registračný formulár
  • Kliknite „ĎALEJ“
  • Dokončite registráciu kliknutím na „ZAREGISTROVAŤ SA NA AKTIVITU“

Poplatok za kongres môžete uhradiť ihneď kartou. V prípade preferencie úhrady prostredníctvom internet bankingu, použite údaje k platbe uvedené nižšie.

Účastnícke poplatky do 15.9.2022 (platby pripísané na účet do 16.9.2022):

Člen SKZL – 280 €
Nečlen SKZL – 360 €
Zamestnanec LF (s výškou členského poplatku do SKZL 72€/rok) – 170 € 
Študent – 90 €
Zahraničný účastník – 432 €

Údaje k platbe prevodným príkazom:
Číslo účtu: SK81 0200 0000 0027 7113 4356
SWIFT kód: SUBASKBX
Variabilný symbol: registračné číslo v komore
Špecifický symbol: 322021
Poznámka: meno a priezvisko