logo-vzdelavaci6.png

SESTRY, DENTÁLNE HYGIENIČKY, PRAKTICKÉ SESTRY A ZUBNÍ ASISTENTI

Registrácia na kongres sestier pracujúcich v zubnom lekárstve a dentálnych hygienikov / zubných asistentov bola z kapacitných dôvodov ukončená.

Piatok 29. september 2023

Vážené kolegyne a kolegovia, 

tradíciou Slovenských dentálnych dní je aj kongres sestier pracujúcich v zubnom lekárstve a dentálnych hygienikov/zubných asistentov.

Aj v tomto roku sa kongres v spolupráci so Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek a Slovenskou komorou medicínsko technických pracovníkov bude konať v X-BIONIC Sphere – Šamorín, v piatok, 29. septembra 2023.

Prinášame novinku – kongresy pre sestry, dentálne hygieničky a zubných asistentov sa budú konať v samostatných kongresových priestoroch:
SKSaPA – sála INNOVATION
SKMTP – sála INSPIRATION

Takto si budete môcť vybrať akého programu sa chcete zúčastniť.
Prechod medzi prednáškovými miestnosťami nebude možný.

SKSaPA - Sekcia sestier pracujúcich v zubnom lekárstve

Pre bližšie informácie o kongrese a registráciu kontaktujte: 
PhDr. Martina LÁSKOVÁ, PhD., MPH – predsedníčka Sekcie sestier pracujúcich v zubnom lekárstve SK SaPA
e-mail: martina.laskova.mph@gmail.com
tel: +421 903 606 922

SKMTP - Dentálne hygieničky, praktické sestry a zubní asistenti

Pre bližšie informácie o kongrese a registráciu kontaktujte:
Bc. Natália DRGOVÁ, dipl. d. h. –
SKMTP – koordinátor – odborný garant

e-mail: sdd.sekmtp@gmail.com
tel.: +421 903 944 586

Postup pri registrácii:

  • Kliknite na ikonu „Registrujte sa“
  • Vľavo dole kliknite na „+ Zaregistrovať sa na aktivitu“
  • Vyberte typ účastníka
    • Člen SKZL – po zvolení sa Vám objaví výzva na prihlásenie, kde vyplníte svoje prihlasovacie údaje, ktoré sú identické s vašimi prihlasovacími údajmi do profilu na stránke skzl.sk
  • Skontrolujte, či je zadaná správna emailová adresa, v prípade, že nie, zadajte aktuálny email
    • Nečlen SKZL/študent/zahraničný účastník – vyplní registračný formulár
  • Kliknite „ĎALEJ“
  • Dokončite registráciu kliknutím na „ZAREGISTROVAŤ SA NA AKTIVITU“

Poplatok za kongres môžete uhradiť ihneď kartou. V prípade preferencie úhrady prostredníctvom internet bankingu, použite údaje k platbe uvedené nižšie.

Účastnícke poplatky do 15.9.2022 (platby pripísané na účet do 16.9.2022):

Člen SKZL – 280 €
Nečlen SKZL – 360 €
Zamestnanec LF (s výškou členského poplatku do SKZL 72€/rok) – 170 € 
Študent – 90 €
Zahraničný účastník – 432 €

Údaje k platbe prevodným príkazom:
Číslo účtu: SK81 0200 0000 0027 7113 4356
SWIFT kód: SUBASKBX
Variabilný symbol: registračné číslo v komore
Špecifický symbol: 322021
Poznámka: meno a priezvisko