logo-vzdelavaci6.png

MDDr. Beáta Polivka Marčanová

Slovensko

Motivačné rozhovory v praxi zubného lekára

Základom je vytvoriť si vzťah. S dieťaťom i rodičom. Nájsť prienik, v ktorom dokážeme viesť komunikáciu. Byť bez očakávaní okamžitých zmien. Ale snažiť sa o postupné kroky. Taktiež nechcieť zmeny veľké, ale začať menšími. Zároveň, kto chce meniť všetko a úplne? Mnohí chcú zmeniť „len niečo.“ Tak sa to pokúsme pomenovať. Nájsť prioritu. A ísť na to postupne. Znížiť pocit nátlaku na rodiča i dieťa. Zbaviť sa obviňovania či nálepkovania. Tie vytvárajú odpor, ktorý znižuje spoluprácu aj motiváciu. Aktívne počúvať. Pýtať sa otvorenými otázkami. A na záver, požiadajme rodiča o sumarizáciu nami povedaného.

Aj o tomto sú Motivačné rozhovory. Ucelený koncept vytvorený klinickými psychológmi Millerom a Rollnickom. Vyvracajú zaužívané stereotypy v oblasti práce so závislými klientmi, ale všetky nimi odporúčané metódy majú presah či do zubno-lekárskej praxe, ale aj bežného, každodenného života.

______________________

Beáta Polivka Marčanová po ukončení štúdia v roku 2020 na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine  sa začala venovať ako detským, tak dospelým pacientom. Rýchlo  však pochopila, že práca s deťmi ju napĺňa oveľa viac. Preto svoju energiu, štúdium a pozornosť zamerala týmto smerom a začala sa rozvíjať aj v oblasti emočného vývoja, rozhovorov s deťmi, vzniku tráum a iným psychologickým aspektom v oblasti pedostomatológie. Okrem toho sa s veľkou vášňou venuje dôležitosti správneho dýchania u detí aj dospelých. Absolvovala viaceré školenia s touto tematikou, a taktiež realizovala prednášky ako pre laickú, tak odbornú verejnosť. Vidí veľký zmysel v tom, aby sa zubní lekári okrem klinickej praxe vzdelávali aj v týchto témach, nakoľko sú neoddeliteľnou súčasťou práce s pacientom.

ZDIEĽAŤ:

LinkedIn
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email

Postup pri registrácii:

  • Kliknite na ikonu „Registrujte sa“
  • Vľavo dole kliknite na „+ Zaregistrovať sa na aktivitu“
  • Vyberte typ účastníka
    • Člen SKZL – po zvolení sa Vám objaví výzva na prihlásenie, kde vyplníte svoje prihlasovacie údaje, ktoré sú identické s vašimi prihlasovacími údajmi do profilu na stránke skzl.sk
  • Skontrolujte, či je zadaná správna emailová adresa, v prípade, že nie, zadajte aktuálny email
    • Nečlen SKZL/študent/zahraničný účastník – vyplní registračný formulár
  • Kliknite „ĎALEJ“
  • Dokončite registráciu kliknutím na „ZAREGISTROVAŤ SA NA AKTIVITU“

Poplatok za kongres môžete uhradiť ihneď kartou. V prípade preferencie úhrady prostredníctvom internet bankingu, použite údaje k platbe uvedené nižšie.

Účastnícke poplatky do 15.9.2022 (platby pripísané na účet do 16.9.2022):

Člen SKZL – 280 €
Nečlen SKZL – 360 €
Zamestnanec LF (s výškou členského poplatku do SKZL 72€/rok) – 170 € 
Študent – 90 €
Zahraničný účastník – 432 €

Údaje k platbe prevodným príkazom:
Číslo účtu: SK81 0200 0000 0027 7113 4356
SWIFT kód: SUBASKBX
Variabilný symbol: registračné číslo v komore
Špecifický symbol: 322021
Poznámka: meno a priezvisko