logo-vzdelavaci6.png

Mgr. Peter Kotira, PhD.

Informovaný súhlas očami právnika

Zámerom je prezentovať nielen právny pohľad na informovaný súhlas, ale najmä praktickú realizáciu v každodennej praxi. Informovaný súhlas predstavuje významný prvok, v ktorom sa formou poučenia objasňuje zámer ošetrujúceho zubného lekára vyplývajúci z jeho medicínskeho poznania ako aj pochopenie pacienta vyjadrené preukázateľným súhlasom ohľadom navrhnutej zdravotnej starostlivosti. V neposlednom rade informovaný súhlas prináša veľa rôznorodých prípadov, s ktorými sa ošetrujúci zdravotnícky pracovník musí vyrovnať, pričom o správnosti ich riešenia môžu vznikať polemiky. Cieľom autora je predniesť k polemickým otázkam a situáciám optiku svojich riešení.

______________________

Absolvent magisterského a doktorandského štúdia Právnickej fakulty Trnavskej Univerzity v Trnave. Dlhoročne spolupracuje s vydavateľstvom Dr. Josef Raabe so zameraním na všetky právne oblasti dotýkajúce sa zubného lekárstva. Pôsobí ako právnik Slovenskej komory zubných lekárov a poskytuje právne poradenstvo jej členom viac ako 8 rokov.

Zdieľajte na:

LinkedIn
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email