logo-vzdelavaci6.png

Mgr. Peter Kotira, PhD.

Informovaný súhlas očami právnika

Zámerom je prezentovať nielen právny pohľad na informovaný súhlas, ale najmä praktickú realizáciu v každodennej praxi. Informovaný súhlas predstavuje významný prvok, v ktorom sa formou poučenia objasňuje zámer ošetrujúceho zubného lekára vyplývajúci z jeho medicínskeho poznania ako aj pochopenie pacienta vyjadrené preukázateľným súhlasom ohľadom navrhnutej zdravotnej starostlivosti. V neposlednom rade informovaný súhlas prináša veľa rôznorodých prípadov, s ktorými sa ošetrujúci zdravotnícky pracovník musí vyrovnať, pričom o správnosti ich riešenia môžu vznikať polemiky. Cieľom autora je predniesť k polemickým otázkam a situáciám optiku svojich riešení.

______________________

Absolvent magisterského a doktorandského štúdia Právnickej fakulty Trnavskej Univerzity v Trnave. Dlhoročne spolupracuje s vydavateľstvom Dr. Josef Raabe so zameraním na všetky právne oblasti dotýkajúce sa zubného lekárstva. Pôsobí ako právnik Slovenskej komory zubných lekárov a poskytuje právne poradenstvo jej členom viac ako 8 rokov.

Zdieľajte na:

LinkedIn
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email

Postup pri registrácii:

  • Kliknite na ikonu „Registrujte sa“
  • Vľavo dole kliknite na „+ Zaregistrovať sa na aktivitu“
  • Vyberte typ účastníka
    • Člen SKZL – po zvolení sa Vám objaví výzva na prihlásenie, kde vyplníte svoje prihlasovacie údaje, ktoré sú identické s vašimi prihlasovacími údajmi do profilu na stránke skzl.sk
  • Skontrolujte, či je zadaná správna emailová adresa, v prípade, že nie, zadajte aktuálny email
    • Nečlen SKZL/študent/zahraničný účastník – vyplní registračný formulár
  • Kliknite „ĎALEJ“
  • Dokončite registráciu kliknutím na „ZAREGISTROVAŤ SA NA AKTIVITU“

Poplatok za kongres môžete uhradiť ihneď kartou. V prípade preferencie úhrady prostredníctvom internet bankingu, použite údaje k platbe uvedené nižšie.

Účastnícke poplatky do 15.9.2022 (platby pripísané na účet do 16.9.2022):

Člen SKZL – 280 €
Nečlen SKZL – 360 €
Zamestnanec LF (s výškou členského poplatku do SKZL 72€/rok) – 170 € 
Študent – 90 €
Zahraničný účastník – 432 €

Údaje k platbe prevodným príkazom:
Číslo účtu: SK81 0200 0000 0027 7113 4356
SWIFT kód: SUBASKBX
Variabilný symbol: registračné číslo v komore
Špecifický symbol: 322021
Poznámka: meno a priezvisko