logo-vzdelavaci6.png

JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD.

Čo by mal zubár vedieť o GDPR, aby sa nebál rovnako, ako pacient v jeho kresle

s podtitulom „Dokonalý rýchlokurz ochrany osobných údajov a GDPR “

Ochrana osobných údajov a GDPR sa stali synonymom problémov a nepochopenia. Stretávam sa s názorom, že GDPR prinieslo zásadné, nové a byrokratické povinnosti. Opak je pravdou! GDPR ponúka návod ako ochraňovať nielen osobné údaje. Poďme si povedať a zrozumiteľne vysvetliť podstatu, účel a zmysel tejto úpravy. Aký bude rozsah môjho vysvetlenia? Budem sa pohybovať v rozsahu od toho čo potrebujete vedieť až po to, čo vás zaujíma.

______________________

JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD. pôsobí ako advokát a spoločník v advokátskej kancelárii Bukovinský & Chlipala, s.r.o. so zameraním na IT právo, ochranu súkromia a kybernetickú bezpečnosť a na duševné vlastníctvo. Je členom pracovnej skupiny pre elektronizáciu advokácie, ako aj certifikovaným tútorom Rady Európy pre vzdelávanie advokátov, sudcov a prokurátorov v programe HELP a členom Stálej komisie pre etiku a reguláciu umelej inteligencie pri MIRRI. Aktívne sa zúčastňuje odborných konferencií a vedie workshopy a semináre, kde prednáša aktuálne témy z oblasti IT práva s dôrazom na logické prepojenie práva a technológií.

Zdieľajte na:

LinkedIn
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email

Postup pri registrácii:

  • Kliknite na ikonu „Registrujte sa“
  • Vľavo dole kliknite na „+ Zaregistrovať sa na aktivitu“
  • Vyberte typ účastníka
    • Člen SKZL – po zvolení sa Vám objaví výzva na prihlásenie, kde vyplníte svoje prihlasovacie údaje, ktoré sú identické s vašimi prihlasovacími údajmi do profilu na stránke skzl.sk
  • Skontrolujte, či je zadaná správna emailová adresa, v prípade, že nie, zadajte aktuálny email
    • Nečlen SKZL/študent/zahraničný účastník – vyplní registračný formulár
  • Kliknite „ĎALEJ“
  • Dokončite registráciu kliknutím na „ZAREGISTROVAŤ SA NA AKTIVITU“

Poplatok za kongres môžete uhradiť ihneď kartou. V prípade preferencie úhrady prostredníctvom internet bankingu, použite údaje k platbe uvedené nižšie.

Účastnícke poplatky do 15.9.2022 (platby pripísané na účet do 16.9.2022):

Člen SKZL – 280 €
Nečlen SKZL – 360 €
Zamestnanec LF (s výškou členského poplatku do SKZL 72€/rok) – 170 € 
Študent – 90 €
Zahraničný účastník – 432 €

Údaje k platbe prevodným príkazom:
Číslo účtu: SK81 0200 0000 0027 7113 4356
SWIFT kód: SUBASKBX
Variabilný symbol: registračné číslo v komore
Špecifický symbol: 322021
Poznámka: meno a priezvisko