logo-vzdelavaci6.png

Paul Gerlóczy, D.M.D.

Maďarsko

Redukcia preparácie v nepriamych keramických náhradách: Kde sú limity?

Redukcia povrchu zuba je jemnou rovnováhou medzi princípom minimálneho zásahu, štrukturálnymi požiadavkami výplňového materiálu a estetickými aspektmi. Okrem iných úvah je potrebné mať primeraný materiál, aby odolal silám oklúzie a aby sa dosiahol správny anatomický tvar.

Zavedením vysokopevnostnej keramiky, použitím adhéznej cementácie a prechodom z prevažne dvojvrstvových materiálov na monolitické máme teraz možnosť výrazne znížiť množstvo preparácie zubov v porovnaní s tradičnými technikami. Množstvo materiálov s rôznymi fyzikálnymi vlastnosťami a nedostatok výskumu v tejto oblasti však viedli k mnohým zmätkom v tejto profesii.

Aká miera redukcie zubov je primeraná a pre aké materiály? Aký účinok má substrát, kedy sa odporúča adhezívne cementovanie a prispeje to k dlhodobému prežitiu vysokopevnostných keramických náhrad? Existuje tiež určitá neistota týkajúca sa optimálneho adhezívneho protokolu pre oxidovú keramiku a dlhodobého úspechu spojenia.

Týmto a ďalším otázkam sa budeme venovať v tejto prednáške na základe literatúry a vyše tridsaťročných skúseností s lepenými keramickými náhradami.

______________________

VZDELANIE

1975 – Titul BA: California State University, Los Angeles, CA 
1980 – D.M.D. titul: Semmelweiss University of Medical Sciences, Fakulta zubného lekárstva 
1980 – Zahraničný postgraduálny program, University of California, Los Angeles, School of Dentistry
1982 – Licencované: Maďarská štátna skúška 
1983 – California State Board of Dental Examiners

PRAX

1982 – 1983                     
1982 – 1990                     
1983 – 1990                     
1990 – 1998                   
1990 – súčasnosť
2007 – súčasnosť                  
2018 – súčasnosť    

Konzultant Xerox Medical Division
Odborný asistent, Katedra orálnej rádiológie, UCLA School of Dentistry
Súkromná prax, Los Angeles, CA
Konzultant, Dentalcoop Corp.
Súkromná prax, konzultant/lektor, Budapešť.
Docent (čestný), prednášajúci, Katedra konzervatívnej a estetickej stomatológie, Univerzita v Szegede, Fakulta zubného lekárstva
Lektor, Univerzita v Debrecíne, Fakulta zubného lekárstva

Zdieľajte na:

LinkedIn
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email

Postup pri registrácii:

  • Kliknite na ikonu „Registrujte sa“
  • Vľavo dole kliknite na „+ Zaregistrovať sa na aktivitu“
  • Vyberte typ účastníka
    • Člen SKZL – po zvolení sa Vám objaví výzva na prihlásenie, kde vyplníte svoje prihlasovacie údaje, ktoré sú identické s vašimi prihlasovacími údajmi do profilu na stránke skzl.sk
  • Skontrolujte, či je zadaná správna emailová adresa, v prípade, že nie, zadajte aktuálny email
    • Nečlen SKZL/študent/zahraničný účastník – vyplní registračný formulár
  • Kliknite „ĎALEJ“
  • Dokončite registráciu kliknutím na „ZAREGISTROVAŤ SA NA AKTIVITU“

Poplatok za kongres môžete uhradiť ihneď kartou. V prípade preferencie úhrady prostredníctvom internet bankingu, použite údaje k platbe uvedené nižšie.

Účastnícke poplatky do 15.9.2022 (platby pripísané na účet do 16.9.2022):

Člen SKZL – 280 €
Nečlen SKZL – 360 €
Zamestnanec LF (s výškou členského poplatku do SKZL 72€/rok) – 170 € 
Študent – 90 €
Zahraničný účastník – 432 €

Údaje k platbe prevodným príkazom:
Číslo účtu: SK81 0200 0000 0027 7113 4356
SWIFT kód: SUBASKBX
Variabilný symbol: registračné číslo v komore
Špecifický symbol: 322021
Poznámka: meno a priezvisko