MDDr. Jan Hulvert

privátna prax 3DK, Praha

Česko

Digitálne plánovanie

Cieľom prednášky je priblížiť zmeny pracovných postupov za posledné 2 roky vplyvom prechodu na „digitálny workflow“. Tieto zmeny sa týkajú hlavne plánovania protetických rekonštrukcií, zavádzania implantátov, komunikácie s laboratóriom, dizajnu a výroby provizórnych koruniek, chirurgických šablón a modelov.

Vzdelanie a prax

od 2018
2017 – 2018

2012 – 2017

pracuje na klinike 3DK v Prahe
pracoval v súkromnej praxi v Táboře (Bozadžiev s.r.o.) a v Prahe (MUDr. Matlová)
1. Lekárska fakulta UK, Praha

Členstvo v odborných spoločnostiach

Certifikovaný člen ČADE