MDDr. Marek Vlna

Dentalis privátna prax, Trnava, SR

Bruxizmus

Spoluautor: MDDr. Lucie Vlnová, MDDr. Matúš Vlna

Pravdepodobne si väčšina zubných lekárov pod týmto pojmom predstaví nadmerne opotrebované zuby. Bruxizmus je pomyselný “strašiak” v zubnej ambulancii. Označenie klienta, “je to bruxista” v nás môže vyvolávať strach o naše budúce protetické náhrady. Často začneme rozmýšľať nad zvyšovaním skusu, rozsiahlou rekonštrukciou, odľahčovaním kĺbu, dlahou proti bruxizmu. Môžeme označiť bruxizmus ako ochorenie? Je bruxizmus dôsledok alebo príčina klientových ťažkostí? Sú rozsiahle rekonštrukcie a nákladné liečebné plány prínosné pri terapii bruxizmu? Je stres jediným ovplyvňujúcim faktorom? Táto krátka prednáška má za úlohu na tieto otázky odpovedať a popísať problematiku bruxizmu podľa poslednej dostupnej literatúry.

Vzdelanie a prax
2006 – 2011
2011
2012  – 2014
2021

2021             

Zubné lekárstvo LF UP, Olomouc
Zubná ambulancia Dentalis
Oddelenie parodontológie kliniky zubného lekárstva, Olomouc
Postgraduálne štúdium LF UP, odbor stomatológia, téma Kraniovertebrálna a kraniomandibulárna dysfunkcia
Master Executive Program in Orofacial Pain, Siena 

 

Ďalšie vzdelanie:

2014                      
2015                      
2017                      
2020                    
2020                     
2020           

Dawson Academy, Alumni (USA)
Certifikovaný člen Českej akadémie dentálnej estetiky (CZE)
Člen American Academy of Cosmetic Dentistry (USA)
 Člen International Association of Dental Traumatology
Člen American Academy of Orofacial Pain (USA).
Člen Gruppo di studio italiano dolore orofacciale disordini temporomandibulari (ITA)

Publikácie:

spoluautor: Šedý J., Rocabado M., Olate LE., Vlna M., Žižka R.: Neural Basis of Etiopathogenesis and Treatment of Cervicogenic Orofacial Pain. Medicina (Kaunas). 2022 Sep 21

Zdieľajte na:

LinkedIn
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email