MDDr. Jan Hulvert

privátna prax 3DK, Praha, ČR

Plánovanie

Stále viac si uvedomujeme, aké dôležité je venovať sa plánovaniu, či už sa to týka chirurgie, protetiky alebo napríklad aj endodoncie. Čas investovaný do plánovania sa vracia v podobe rýchlejšieho a predvídateľnejšieho zákroku. Na jednotlivých kazuistikách budú prezentované rôzne možnosti využitia už zavedených a nových technológií (CBCT, IO scan, CAD..). Neodmysliteľnou súčasťou týchto postupov je laboratórium. Avšak pre kvalitnú spoluprácu je potrebné, aby ordinácia s laboratóriom komunikovala. Dnes máme k dispozícii rôzne nástroje, ako komunikáciu zefektívniť. Prednáškou sa teda okrem plánovania budú prelínať príklady komunikácie a spolupráce so zubným laboratóriom.

Vzdelanie a prax:

od 2018 
2017 – 2018 

2012 – 2017  

Od 2019


pracuje na klinike 3DK v Prahe
pracoval v súkromnej praxi v Táboře (Bozadžiev s.r.o.) a v Prahe (MUDr. Matlová)
1. Lekárska fakulta UK, Praha

člen ČADE

Zdieľajte na:

LinkedIn
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email