MDDr. Bronislava Dvoranová

Klinika ústnej čeľustnej a tvárovej chirurgie UNB, Bratislava, SR

Ortognátna poradňa a ako na ňu pripraviť pacienta

Spoluautor: MDDr. Michal Vavro

Ortognátna poradňa je konzílium maxilofaciálnych chirurgov a čeľustných ortopédov, ktoré dlhodobo funguje na Klinike ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie LFUK a UNB. Jeho účelom je posúdenie stavu pacienta a stanovenie ďalšieho priebehu liečby – ortodontická kompenzácia alebo komplexná chirurgicko-ortodontická liečba.

Za účelom správneho určenia liečebného postupu je nevyhnutné, aby sa pacient dostavil s potrebnou dokumentáciou – modely momentálneho stavu chrupu, aktuálny záhryz, RTG a fotodokumentácia.

Cieľom prednášky je objasniť všetky okolnosti, za ktorých lekár pacienta do poradne odosiela a taktiež vysvetliť, čo môžu odosielajúci lekár a pacient od tohoto typu konzultácie očakávať, príp. aké terapeutické postupy môžu byť zvolené za účelom optimálneho terapeutického výsledku.

Vzdelanie a prax
2019    

2018             

2012 – 2018  


Študent externej formy doktorandského štúdia, Lekárska fakulta UK    v Bratislave, odbor zubné lekárstvo
VŠ asistent a zubný lekár, Klinika ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie LFUK a UNB Ružinov
Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odbor zubné lekárstvo

Ďalšie vzdelanie
05/2019     
12/2021      


AOCMF Management of Facial Trauma
AOCMF Computer – Assisted Surgery in Facial Trauma and Orthognathic Cases

Stáže
02/2020                  

11/2021           

 


Stáž na Oddelení maxilofaciálnej chirurgie Stomatologickej kliniky detí a dospelých II. LF UK a FN Motol, Praha
Stáž na Oddelení maxilofaciálnej chirurgie Stomatologickej kliniky Všeobecnej fakultnej nemocnice, Praha

Publikácie

  1. Hirjak D, Vavro M, Dvoranova B, et al. Periangular transmasseteric infraparotid approach in the treatment of condylar-base and low condylar‑neck fractures. Bratislavske Lekarske Listy. 2021
  2. Vavro M., Dvoranová B., Czakó L., Gális B. Je ordinácia Dalacinu ešte opodstatnená? Zubný lekár: informačný mesačník Slovenskej komory zubných lekárov. Bratislava : SKZL, 2021(1)
  3. Vavro M., Dvoranová B., Hirjak D.: Poster: Periangular Approach in the Treatment of Condylar-base and Low Condylar Neck Fractures: Retrospective Study. IAOMS/ALACIBU NextGen Online Conference February 8-12, 2021
  4. Dvoranová B., Vavro M., Hirjak D.: Poster: Bilateral Mandibular Coronoid Hyperplasia: A Case Report. IAOMS/ALACIBU NextGen Online Conference February 8-12, 2021
  5. Dvoranová B., Vavro M., Hirjak D., Gális B., Czakó L. Indikácie extrakcie tretích molárov. Zubný lekár: informačný mesačník Slovenskej komory zubných lekárov. Bratislava : SKZL, 2021(4)
  6. Czakó L, Vavro M, Dvoranová B, Soviš M, Šimko K, Thurzo A, Gális B, Sándor F. Three-dimensional navigation in maxillofacial surgery – the way to minimize surgical stress and improve accuracy in fibula free flap and Eagles syndrome surgical procedures. Acta Chir Plast. 2021 Fall;63(3):145-149.
  7. Hirjak D, Dvoranova B, Reyneke JP, Machon M, Neff A. Condylar position and mandibular function after bilateral sagittal split osteotomy. Bratislavske Lekarske Listy. 2020; 121(6):379-385.

Zdieľajte na:

LinkedIn
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email