MDDr. Alexander Šelian

Súkromná stomatologická ambulancia Námestovo

Má polymerizácia vplyv na výsledný farebný odtieň zvoleného fotokompozitného materiálu?

MDDr. Svetlana Šelianová, MDDr. Alexander Šelian

Vývoj poznatkov v oblasti zubného lekárstva, technického vybavenia pracovísk, kontinuálny výskum, diskusie a štúdie priniesli so sebou široké spektrum pracovných postupov a materiálov, ktorých cieľom je dosiahnuť čo najlepšiu estetiku a funkčnosť.

Za daným účelom sa v zubnej praxi najčastejšie používajú fotokompozitné materiály. Životnosť, funkčnosť, biokompatibilita a estetika výplne závisí od správne zvolenej diagnózy, starostlivo vypreparovanej kavity, správnej voľby materiálu a jeho spracovania. Ideálne by farba estetickej výplne nemala byť ovplyvnená polymerizačným mechanizmom, ani starnutím výplne vplyvom neustále sa meniacich podmienok v ústnej dutine.

Vytvorili sme vlastnú prierezovú štúdiu, ktorej cieľom bolo posúdenie farebných zmien počas polymerizačného procesu v súčasnosti najviac používaných fotokompozitných materiálov. Na základe výsledkov pozorovania sme dospeli k záveru, že pri všetkých kompozitných živiciach, bez ohľadu na typ a značku, došlo k farebným zmenám. Kompozitné materiály sa vyznačovali posunom do modrej oblasti farebného priestoru a znížením sýtosti žltej.

Ani v súčasnosti nie je na trhu k dispozícii ideálny výplňový materiál, preto pri jeho výbere a technike jeho spracovania musíme zaujať individuálny prístup nielen ku každému pacientovi, ale aj ku každému ošetrovanému zubu. Ide však o materiál, ktorý je relatívne mladý a jeho vývoj zaznamenáva neustále zdokonaľovanie.

Vzdelanie a prax
2008 – 2014

Od 2014
Od 2015            


vysokoškolské štúdium na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach, odbor zubné lekárstvo
zubný lekár v súkromnej zubnej ambulancii v Námestove
aktívna publikačná a kongresová činnosť

Zdieľajte na:

LinkedIn
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email