Bc. Ivana Bučányová

Dentalis privátna prax, Trnava, SR

Vyšetrenie pacienta s temporomandibulárnymi poruchami - TMD

Spoluautor: MDDr. Marek Vlna

Temporomandibulárne poruchy (angl. temporomandibular disorder -TMD) sú definované podľa Americkej asociácie orofaciálnej bolesti (angl. American asocciation of orofacial pain, AAOP) ako skupina muskuloskeletálnych stavov, ktoré zahŕňajú patológie temporomandibulárneho kĺbu, žuvacích svalov a všetkých súvisiacich štruktúr. Podľa epidemiologických štúdií sa príznaky pohybujú v rozmedzí 40-60% bežnej populácie a profesionálnu liečbu potrebuje takmer každý desiaty pacient. Dôkladná diagnostika TMD je kľúčová pre úspešnú liečbu aj “neliečbu” – delegácia pacienta. V prednáške si ozrejmíme ako sa zorientovať vo vyšetrení pacienta, čo si všímať a aké otázky nám pomôžu pri stanovení diagnózy.

Vzdelanie a prax
2015 – 2018
2019 – doteraz 


FZV UCM v Trnave, odbor fyzioterapia
Dentalis s.r.o., fyzioterapeut

Ďalšie vzdelanie
2019

2019
2021                                           


Master Class Craniocervical and craniomandibular dysfunctions, Prof. Mariano Rocabado, Cluj
Cranio-mandibular complex, Dr. Tzvika Greenbaum, Praha
GSID International TMD camp, Prof. Daniele Manfredini, Marina di Carrara

Stáže
2020                      


Instituto Rocabado, Chile

Zdieľajte na:

LinkedIn
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email