logo-vzdelavaci6.png
KML_logo_transparent_s (002)

XVI. Kongres mladých zubných lekárov ONLINE

11. február 2022

 08.00 – 09.00

Prezencia účastníkov

  09.00 – 09.15

Otvorenie XVII. kongresu mladých zubných lekárov

Igor Moravčík, prezident Slovenskej komory zubných lekárov
Dušan Hollý, koordinátor odborného programu

 

Predsedajúci

09.15 – 10.45

Michal Štefanatný, Dušan Hollý

Digitálne plánovanie
Jan Hulvert (privátna prax 3DK, Praha, ČR)

10.45  – 11.00

Prestávka

11.00  – 12.30

Recessus – kryť či nekryť?
Šimon Belák, Michal Štefanatný (Blanc Dental, privátna prax, Žilina,  SR)

12.30  – 13.30

Obed

Predsedajúci

Marek Vlna, Dušan Hollý

13.30  – 13.45

VIP UNION – najkomplexnejšie poistenie LEN pre ČLENOV SKZL
Jaroslav Schvantner – vzťahový manažér pre VIP progra
Martina Muchová – špecialistka vývoja produktov

13.45  – 14.45

Bruxizmus
Marek Vlna (Dentalis privátna prax, Trnava, SR)

14.45  – 15.30

Parciálne pulpotómie u stálych zubov
Vít Jiroušek (privátna prax 3DK, Praha, ČR)

15.30  – 15.45

Prestávka

15.45  – 16.30

Význam vyšetrenia parodontu pre ‘’neparodontológov’’
Filip Hromčík (Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno, ČR)

16.30  – 17.00

Autotransplantát, najlepší implantát?
Natália Savková (Centre dentaire EVERSMILE, Asnières-sur-Seine, FR)

17.00  – 17.45

Navádzacie šablóny v ambulancii zubného lekára
Maroš Čižmár (Biovoxel Technologies, 3S Dent, Bratislava, SR)

17.45 – 18.00

20.00

Diskusia, záver

Spoločenský večer – téma večera: Hviezdy strieborného plátna

Počet kreditov: 8

Prednášajúci

Piatok 11.2.2022

XVI. Kongres mladých zubných lekárov

Pozvanie prezidenta SKZL MUDr. Igora Moravčíka

Vážené kolegyne a kolegovia,

v minuloročnom neštandardnom príhovore som napísal, že možno XV. ročník Kongresu mladých zubných lekárov začne novú etapu odbornej komunikácie a odovzdávania si praktických skúseností v zubnej praxi. Moje očakávania sa aj naplnili, predchádzajúci rok znova prežitý najmä vo virtuálnom priestore seminárov a konferencií nás naučil pohybovať sa, vzdelávať a tvoriť najmä v tejto novej dimenzii. Zároveň som s nostalgiou a nádejou vyslovil, že sa rád vrátim k tradíciám a na ďalšom XVI. ročníku 2022 verím, že sa osobne stretneme a na krízu budeme už len spomínať.

Keď píšem tento príhovor k novému ročníku Kongresu mladých zubných lekárov je december 2021. Hoci pandémia nepoľavuje a vracia sa stále vo vlnách, pevne verím, že sa uskutoční prezenčne. Všetci si to želáme.

Odborný program kongresu je vytvorený tak, aby reflektoval úskalia výkonu zubného lekárstva a každý z nás si v ňom našiel nielen všeobecné fakty, hoci nepochybne dôležité, ale najmä riešenia špecifických situácií, s ktorými sa zubnolekárskej praxi stretávame. Som rád, že naše pozvanie prijali aj mladí kolegovia z Českej republiky, ako aj slovenskí zubní lekári pôsobiaci nielen na Slovensku, ale aj v Rakúsku, Francúzsku a Holandsku. Výmena skúseností, zručností a noviniek so zahraničím je vždy inšpiratívna.

Moje poďakovanie patrí koordinátorovi kongresu Dušanovi Hollému, ktorý aj v tejto „zmutovanej“ dobe zostavil zaujímavý a odborne inšpiratívny program podujatia.

Verím, že pripravený program vás zaujme natoľko, že prídete a obohatíte ho zaujímavou diskusiou. Na XIV. ročníku 2020 v Senci sme vytvorili rekord v účasti. Prelomíme ho vo februári 2022? Určite áno.

MUDr. Dušan Hollý, PhD. MPH. – koordinátor odborného programu

Tak som si usadol už opätovne za obrazovku svojho počítača aby som napísal príhovor do zborníka už k XVI. ročníku kongresu mladých zubných lekárov. Musím povedať, že som sa k tomu dlho odhodlával, pretože predvianočný zhon nejako tento rok nechcel utíchnuť. Minulý ročník som písal s vedomím, že budeme prednášať online. Aj keď sme mali pri jej plánovaní obavy či bude o kongres v tejto podobe záujem, nakoniec to prekonalo moje očakávania.

Aj keď sme nezažili tú našu „Seneckú“ atmosféru piatkového večera, atmosféra priamo z miesta nakrúcania v budove SKZL mala tiež svoje nezabudnuteľné čaro. Myslím, že táto „filmovačka“ spravila zážitok aj u prednášajúcich. Dúfal som síce, že sme si to nacvičili, ale že do tohto virtuálneho priestoru už o rok nebudeme musieť vstúpiť, ale kľudne si tento ročník dáme „ostrú“. Stále je čo zlepšovať. O to sa na našom kongrese snažíme každým rokom.

Napriek tomu, že stále dúfam v konanie kongresu v Senci, všetkých by som už rád videl osobne, tento rok vydávame dve verzie programu. Nemôžeme si byť istý aktuálnymi opatreniami v čase konania kongresu a preto sme sa pripravili aj na túto alternatívu. Myslím si, že odborným programom tohto ročníka Vám máme čo priniesť či už to bude v prezenčnej forme v Senci alebo v pohodlí domova do Vašich obrazoviek.

Tento rok sa stále niesol v meniacich sa opatreniach a určite ste každý, nie len ja unavený z našich situácií. Ale odložme pesimizmus a chystajme sa na sviatky pokoja a šťastia, správajme sa zodpovedne. Všetci vieme, že riešenie existuje, len ho treba nasledovať.

Prajem Vám aby ste nabrali počas sviatkov nových síl a taktiež Vám v Novom roku 2022 prajem aby ste dobehli to, čo ste chceli v roku 2021 a nestihli ste alebo ste nemohli. Teším sa na Vás či už v Senci alebo len virtuálne v úlohe režiséra pred obrazovkami. Každá s týchto verzií má pre mňa v sebe iný adrenalín.

 

O kongrese

Kongres mladých zubných lekárov  je jedným z najobľúbenejších kongresov poriadaným v Slovenskej republike. Vznikol z iniciatívy bývalého prezidenta MUDr. Jána Gašiča a jeho hlavnou myšlienkou bolo poskytnúť priestor  mladým zubným lekárom odborne sa  prezentovať  pred širokým publikom a zároveň priniesť nové pohľady a prístupy k výkonu povolania zubného lekára.  Na kongrese  sa môžu prezentovať  len tí  zubní lekári, ktorí dovŕšili maximálne 32 rokov veku.

Počas 15-ročnej  histórie kongresu sa na pódiu vystriedalo okolo 350 mladých zubných lekárov a pre mnohých z nich bol práve KMZL premiérou a zároveň dobrým štartom v ich  ďalšom odbornom raste.

Postup pri registrácii

 1. Kliknite na ikonu „Registrujte sa
 2. Vľavo dole kliknite na „+ Zaregistrovať sa na aktivitu
 3. Vyberte typ účastníka
  Člen SKZL – po zvolení sa Vám objaví výzva na prihlásenie, kde vyplníte svoje prihlasovacie údaje, ktoré sú identické s vašimi prihlasovacími údajmi do profilu na stránke skzl.sk.
  Skontrolujte, či je zadaná správna emailová adresa, v prípade, že nie, zadajte aktuálny email
  Nečlen SKZL/študent/zahraničný účastník – vyplní registračný formulár.
 4. Kliknite „ĎALEJ
 5. Dokončite registráciu kliknutím na „ZAREGISTROVAŤ SA NA AKTIVITU
 6. Poplatok za kongres môžete uhradiť ihneď kartou
 7. V prípade preferencie úhrady prostredníctvom internet bankingu, použite údaje k platbe uvedené nižšie

Účastnícke poplatky:

Člen SKZL – 170 €
Nečlen SKZL – 230 €
Zamestnanec LF (s výškou členského poplatku do SKZL 72€/rok) – 100 €
Študent – 32 €
Zahraničný účastník – 230 €

Údaje k platbe prevodným príkazom:
Číslo účtu: SK81 0200 0000 0027 7113 4356
SWIFT kód: SUBASKBX
Variabilný symbol: registračné číslo v komore
Špecifický symbol: 322021
Poznámka: meno a priezvisko

Organizačné pokyny XVI. KMZL 11. – 12.2.2022

Účastnícky poplatok za celý kongres pri platbe do 31.1.2022:

pre registrovaných zubných lekárov (členovia SKZL)
pre registrovaných zubných lekárov (nečlenovia SKZL)
pre neregistrovaných účastníkov (osoby, ktoré nie sú vedené v registri zubných lekárov, napr. člen ČSK)
pre zamestnancov LF (s výškou členského poplatku do SKZL
pre študentov zubného lekárstva                                                                            

170 €
230 €
230€ + DPH (20% DPH)
100 €
32 € s DPH (20% DPH)

Účastnícky poplatok za celý kongres po 31.1.2022 a pri platbe na mieste:

pre registrovaných zubných lekárov (členovia SKZL)
pre registrovaných zubných lekárov (nečlenovia SKZL)
pre neregistrovaných účastníkov (osoby, ktoré nie sú vedené v registri zubných lekárov, napr. člen ČSK)
pre zamestnancov LF (s výškou členského poplatku do SKZL
pre študentov zubného lekárstva                                                                            

200 €
270 €
270€ + DPH (20% DPH)
100 €
32 € s DPH (20% DPH)

Žiadame študentov ZL, aby sa nahlásili na kongres vopred. Študenti sa musia pri prezencii preukázať
študijným preukazom.

STRAVOVANIE

V rámci účastníckeho poplatku vám SKZL zabezpečí 3 x občerstvenie a  2x obedy (dňa 11. a 12. 2. 2022) a večeru formou rautu (11.2.2022). Študenti zubného lekárstva  majú nárok na občerstvenie, stravu hradenú nemajú. V  prípade záujmu si ju môžu individuálne objednať priamo pri prezencii (cena za obed – 21 €/deň, vstupenka na spoločenský večer – 40 €). Platbu je možné zrealizovať aj platobnou kartou priamo na mieste.

V poplatku je zahrnutá účasť na prednáškach, materiály, stravovanie a vstupenka na spoločenský večer.

Účastnícky poplatok je nutné uhradiť kartou pri registrácii alebo bankovým prevodom do 4.2.2022 na č. ú. SKZL vo VÚB banke: SK8102000000002771134356 – variabilný symbol je Vaše registračné číslo v  SKZL, pre neregistrovaných zubných lekárov, napr. členov ČSK a študentov je variabilný symbol 12022 (do poznámky uveďte svoje meno a priezvisko).

V prípade písomného nenahlásenia neúčasti minimálne 3 dni pred začiatkom akcie, sa účastnícky poplatok nevracia.

POTVRDENIE O ÚČASTI

Potvrdenie o  účasti a  o  zaplatení účastníckeho poplatku získajú všetci účastníci prihlásení v riadnom termíne pri prezencii. Do registra zubných lekárov budú započítané iba kredity podľa skutočnej účasti na kongrese. Podľa platných predpisov o  sústavnom vzdelávaní, Výbor SKZL pre vzdelávanie pridelil vzdelávacej akcii 10 kreditov. Účastníkom prihláseným dodatočne bude potvrdenie o účasti zaslané poštou, na základe uhradeného poplatku za vzdelávaciu akciu, na korešpondenčnú adresu uvedenú v Registri SKZL.

UBYTOVANIE

Ubytovanie na vzdelávaciu akciu si môžete rezervovať individuálne priamo v hoteli Senec najneskôr do 31.1.2022. Platbu za ubytovanie bude možné zrealizovať individuálne v  hotovosti, alebo kreditnou kartou priamo v recepcii hotela. Odporúčame rezerváciu ubytovania čo najskôr, SKZL má na ubytovanie v  rámci kongresu zľavu (ceny nižšie sú uvedené už so zľavou 10%).

PROMO KÓD: SKZL2022

Hotel Senec, a.s.
Slnečné jazerá – sever (oproti Aquaparku)
903 01 Senec

www.hotelsenec.sk

Jednolôžková izba s raňajkami                  98,10 € s DPH
Dvojlôžková izba s raňajkami                   108,90 € s DPH
Trojlôžková izba s raňajkami (prístelka) 140,40 € s DPH

V cene ubytovania: raňajky, neobmedzený vstup do Aquaparku Senec,  wifi a parkovanie.

Miestny poplatok: 1,- € /deň/osoba.

V prípade zrušenia akcie vis major je potrebné požiadať o storno ubytovania a peniaze budú vrátené hotelom do 7 dní.

Generálny partner

Partneri

Fotogaléria

Postup pri registrácii:

 • Kliknite na ikonu „Registrujte sa“
 • Vľavo dole kliknite na „+ Zaregistrovať sa na aktivitu“
 • Vyberte typ účastníka
  • Člen SKZL – po zvolení sa Vám objaví výzva na prihlásenie, kde vyplníte svoje prihlasovacie údaje, ktoré sú identické s vašimi prihlasovacími údajmi do profilu na stránke skzl.sk
 • Skontrolujte, či je zadaná správna emailová adresa, v prípade, že nie, zadajte aktuálny email
  • Nečlen SKZL/študent/zahraničný účastník – vyplní registračný formulár
 • Kliknite „ĎALEJ“
 • Dokončite registráciu kliknutím na „ZAREGISTROVAŤ SA NA AKTIVITU“

Poplatok za kongres môžete uhradiť ihneď kartou. V prípade preferencie úhrady prostredníctvom internet bankingu, použite údaje k platbe uvedené nižšie.

Účastnícke poplatky do 15.9.2022 (platby pripísané na účet do 16.9.2022):

Člen SKZL – 280 €
Nečlen SKZL – 360 €
Zamestnanec LF (s výškou členského poplatku do SKZL 72€/rok) – 170 € 
Študent – 90 €
Zahraničný účastník – 432 €

Údaje k platbe prevodným príkazom:
Číslo účtu: SK81 0200 0000 0027 7113 4356
SWIFT kód: SUBASKBX
Variabilný symbol: registračné číslo v komore
Špecifický symbol: 322021
Poznámka: meno a priezvisko