logo-vzdelavaci6.png

MUDr. Ivana Vidová

Klinika ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie UNB, Bratislava

Slovensko

ESTETICKÁ A DENTÁLNA REHABILITÁCIA U PACIENTOV PO REKONŠTRUKCII MIKROVASKULÁRNYM LALOKOM

Spoluautori: doc. MUDr. Ladislav Czakó, PhD., MPH.; MDDr. Júlia Farská

Rekonštrukčné operácie defektov hlavy a krku patria v chirurgii medzi jedny z najzložitejších. V  oblasti hlavy a krku sú totiž umiestnené orgány a štruktúry, ktoré zabezpečujú dýchanie, príjem potravy, tvorbu reči a zmyslové vnímanie. Zároveň, každá ľudská tvár je unikátna a hrá kľúčovú rolu pri sociálnej interakcii a vnímaní samého seba pri pohľade do zrkadla. Rôzne úrazy, patologické procesy aj rozsiahle operácie môžu vážnym spôsobom narušiť tieto funkcie a výrazne ovplyvniť kvalitu života pacientov. Možnosti rekonštrukcie defektov všeobecne v jednoduchosti opisuje rekonštrukčný rebrík, ktorý zahŕňa metódy ako ponechanie rany na sekundárne hojenie, primárny uzáver rany, krytie defektu kožnými transplantátmi alebo krytie pomocou lalokov (lokálne, regionálne, voľné). Práve rekonštrukcie pomocou voľných mikrovaskulárnych lalokov predstavujú v dnešnej dobe zlatý štandard rekonštrukcie rozsiahlych defektov v oblasti hlavy a krku, a to s mierou úspešnosti vyše 95%. Nie vždy je však možné dosiahnuť optimálny výsledok funkčnej a estetickej rekonštrukcie pri prvotnom chirurgickom zákroku. Sekundárne úpravy sú častokrát rozhodujúce pre konečný výsledok a mali by byť súčasťou plánovania celej rekonštrukčnej sekvencie. Limity primárnej chirurgickej rekonštrukcie dnes úspešne dopĺňajú tvárové epitézy a dentálne implantáty s protetickou nadstavbou, ktoré pacientom uľahčujú sociálnu interakciu a zlepšujú kvalitu života.

Vzdelanie a prax

2020 – doteraz

2022 – doteraz

2014 – 2020 

Lekár v špecializačnej príprave, Univerzitná nemocnica Bratislava, Klinika ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie LF UK a UNB
Vysokoškolský učiteľ- asistent, Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta
Všeobecné lekárstvo, Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta      

Ďalšie vzdelanie

2023

2023 

AO CMF Course, Management of Facial Trauma, Nottingham, United Kingdom
Základný kurz dentálnej implantológie, Praha, Česká republika

Publikácie
Spoluautor:

GÁLIS, Branislav, Kristián ŠIMKO, Marek SOVIŠ, Ivana VIDOVÁ, Peter ODNOGA, Michaela LIFKOVÁ a Ladislav CZAKÓ. Dôraz na kvalitu života ako koncept súčasnej onkologicky zameranej maxilofaciálnej chirurgie. Zubný lekár: recenzovaný časopis Slovenskej komory zubných lekárov. Bratislava: SKZL, 2021, 28(5), 30-32. ISSN 1335-9223.

ŠIMKO, Kristián, Ladislav CZAKÓ, Branislav,GÁLIS, Marek SOVIŠ, Ivana VIDOVÁ a JÚLIA FARSKÁ. Protetická rehabilitácia pacientov po chirurgickej liečbe malignít hlavy a krku. Lekárske listy. Zubné lekárstvo: odborná príloha Zdravotníckych novín. Bratislava: MAFRA Slovakia, 2022, (8), 6-8. ISSN 1336-4871.

CZAKÓ, Ladislav, Branislav,GÁLIS, Kristián ŠIMKO, Marek SOVIŠ, Ivana VIDOVÁ a JÚLIA FARSKÁ. Trendy v liečbe malígnych nádorov hlavy a krku. Lekárske listy. Zubné lekárstvo: odborná príloha Zdravotníckych novín. Bratislava: MAFRA Slovakia, 2022, (8), 6-8. ISSN 1336-4871.

Czako L, Simko K, Sovis M, Vidova I, Sufliarsky B, Odnoga P, Galis B. Near infrared spectroscopy in monitoring of head and neck microvascular free flaps. Bratisl Lek Listy. 2023;124(7):513-519. doi: 10.4149/BLL_2023_079. PMID: 37218473.

Zdieľajte na:

LinkedIn
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email