logo-vzdelavaci6.png

MDDr. Thomas Rozina

Libento - privátna prax, Olomouc

Česko

FOTODOKUMENTÁCIA AKO KAŽDODENNÁ RUTINA

Spoluautor: MDDr. David Marinčák

Dnes, v dobe rozvíjajúcej sa digitálnej stomatológie je kľúčová schopnosť komunikovať a zdieľať informácie. Fotografia je jedna z možností ako zaznamenať aktuálny stav a následne to využiť pri plánovaní liečby, v komunikácii s kolegami ako je napríklad zubný technik alebo ortodontista a tiež ako dôkaz z forénzneho hľadiska. Pre úspešný začiatok s fotografovaním v praxi je potrebné pochopiť základy funkcie fotoaparátu, zorientovať sa vo výbere techniky a osvojiť si niekoľko pravidiel pre správny fotoprotokol. Táto prednáška má za cieľ motivovať so zaradením fotodokumentácie do každodennej rutiny stomatologickej praxe.

Vzdelanie a prax

2020 – doteraz
2014 – 2020

Libento, privátna prax, Olomouc, ČR
LF – Slovenská zdravotnícka univerita v Bratislave, SR     

Zdieľajte na:

LinkedIn
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email