logo-vzdelavaci6.png

MDDr. Thomas Rozina

Libento - privátna prax, Olomouc

Česko

FOTODOKUMENTÁCIA AKO KAŽDODENNÁ RUTINA

Spoluautor: MDDr. David Marinčák

Dnes, v dobe rozvíjajúcej sa digitálnej stomatológie je kľúčová schopnosť komunikovať a zdieľať informácie. Fotografia je jedna z možností ako zaznamenať aktuálny stav a následne to využiť pri plánovaní liečby, v komunikácii s kolegami ako je napríklad zubný technik alebo ortodontista a tiež ako dôkaz z forénzneho hľadiska. Pre úspešný začiatok s fotografovaním v praxi je potrebné pochopiť základy funkcie fotoaparátu, zorientovať sa vo výbere techniky a osvojiť si niekoľko pravidiel pre správny fotoprotokol. Táto prednáška má za cieľ motivovať so zaradením fotodokumentácie do každodennej rutiny stomatologickej praxe.

Vzdelanie a prax

2020 – doteraz
2014 – 2020

Libento, privátna prax, Olomouc, ČR
LF – Slovenská zdravotnícka univerita v Bratislave, SR     

Zdieľajte na:

LinkedIn
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email

Postup pri registrácii:

  • Kliknite na ikonu „Registrujte sa“
  • Vľavo dole kliknite na „+ Zaregistrovať sa na aktivitu“
  • Vyberte typ účastníka
    • Člen SKZL – po zvolení sa Vám objaví výzva na prihlásenie, kde vyplníte svoje prihlasovacie údaje, ktoré sú identické s vašimi prihlasovacími údajmi do profilu na stránke skzl.sk
  • Skontrolujte, či je zadaná správna emailová adresa, v prípade, že nie, zadajte aktuálny email
    • Nečlen SKZL/študent/zahraničný účastník – vyplní registračný formulár
  • Kliknite „ĎALEJ“
  • Dokončite registráciu kliknutím na „ZAREGISTROVAŤ SA NA AKTIVITU“

Poplatok za kongres môžete uhradiť ihneď kartou. V prípade preferencie úhrady prostredníctvom internet bankingu, použite údaje k platbe uvedené nižšie.

Účastnícke poplatky do 15.9.2022 (platby pripísané na účet do 16.9.2022):

Člen SKZL – 280 €
Nečlen SKZL – 360 €
Zamestnanec LF (s výškou členského poplatku do SKZL 72€/rok) – 170 € 
Študent – 90 €
Zahraničný účastník – 432 €

Údaje k platbe prevodným príkazom:
Číslo účtu: SK81 0200 0000 0027 7113 4356
SWIFT kód: SUBASKBX
Variabilný symbol: registračné číslo v komore
Špecifický symbol: 322021
Poznámka: meno a priezvisko