logo-vzdelavaci6.png

MDDr. Šimon Belák

Blanc Dental - privátna prax, Žilina

Slovensko

CHIRURGICKÁ TERAPIA PARODONTITIS

Parodontitis je chronické multifaktoriálne ochorenie, ktorého výsledkom je progresívna deštrukcia závesného aparátu zubu – parodontu. Z hľadiska etiológie je dôležitá hlavne prítomnosť biofilmu a vnímavosť hostiteľa. Počas iniciálnej terapie parodontitis sa snažíme tieto faktory odstrániť, nie vždy sa nám ale podarí dosiahnuť ciele terapie a stabilizovať parodontitis. Aké máme ďalšie možnosti v liečbe? Kedy sme schopní defekt regenerovať a vrátiť situáciu do pôvodného stavu? Kedy je potreba zničené tkanivá odstrániť a upraviť defekt tak, aby sa čo najviac podobal zdravému stavu? Je pacient vôbec vhodný na to, aby sme vykonali chirurgickú terapiu? Ak nie, sú nejaké iné možnosti?

Vzdelanie a prax

2016 – 2021

2011 – 2016

Univerzita Palackého v Olomouci, Lekárska fakulta, Doktorské štúdium, obor Stomatológia (Estetika mezizubní papily)
Univerzita Palackého v Olomouci, Lekárska fakulta, Zubné lekárstvo

Prax

2020 – súčasnosť
2020 – súčasnosť
2016 – súčasnosť


Blanc Dental Studio, Žilina, Slovensko
Libento, Olomouc, ČR
Univerzita Palackého v Olomouci, Lekárska fakulta, ČR

Stáže

2015

2018
2021               

Department of Oral and Maxillofacial Surgery, District General Hospital Eastbourne, Anglicko
Faculty of dental medicine,  University of Porto, Portugalsko
Dental Clinic Egas Moniz, Lisabon, Portugalsko

Publikačná činnosť

 • Belák Š, Starosta M, Zapletalová J. Predikce přítomnosti interdentální papily v oblasti horních středních řezáků v závislosti na vzdálenosti bodu kontaktu od kostního septa a mezizubní vzdálenosti. Česká Stomatol / Prakt Zub lékařství. 2017; 3(117): 68–73.
 • Belák Š, Starosta M. Interdental papilla and gingival biotype. J Clin Periodontol, 2018, 45: 48-48. doi:10.1111/jcpe.21_12914 (Abstract – Europerio 9, Amsterdam, 2018)
 • Belák Š, Starosta M, Žižka R, Šedý J. Nová klasifikace parodontálních a periimplantátových onemocnění. 2019; 29(1): 10 – 17.
 • Belák Š, Žižka R, Šedý J, a kol. Klinické, radiologické a histologické pozorování lidského stálého zubu s neukončeným vývojem ošetřeného neúspěšnou maturogenezí a následným endodontickým ošetřením. Česká Stomatol / Prakt Zub lékařství. 2020; 2(120): 37–41.
 • Belák Š, Žižka R, Starosta M, et al. The influence of gingival phenotype on the morphology of the maxillary central papilla. BMC Oral Health. 2021 Jan 23;21(1):43. doi: 10.1186/s12903-021-01400-x. PMID: 33485351; PMCID: PMC7825197.
 • Belák Š, Štefanatný M, Žižka R. Řešení problematiky gingiválního recesu pomocí biologicky orientované preparační techniky (BOPT). LKS. 2021; 31(4): 86 – 91
 • Žižka R, Belák Š, Šedý J, Fačevicová K, Voborná I, Marinčák D. Clinical and Radiographic Outcomes of Immature Teeth Treated with Different Treatment Protocols of Regenerative Endodontic Procedures: A Retrospective Cohort Study. J. Clin. Med.2021,10,1600. https://doi.org/ 10.3390/jcm10081600
 • Marinčák D, Doležel V, Šedý J, Přibyl M, Belák Š, Žižka R. Adhezivní fixace odlomeného fragmentu – 1. část: Historie, přenosová média. úprava fragmentu a materiály. LKS. 2021; 31(7–8): 146 – 153
 • Žižka R, Doležel V, Šedý J, Přibyl M, Belák Š, Marinčák D. Adhezivní fixace odlomeného fragmentu – 2. část Klinický postup. LKS. 2021; 31(9): 168 – 177
 • Máša M, Belák Š, Žižka R. Využití probiotik v nechirurgické léčbě parodontitidy. LKS. 2021; 31(12): 245 – 251
 • Štefanatný M, Starosta M, Žižka R, Štefanatná J, Belák Š. PERI-IMPLANTITÍDA: KLASIFIKÁCIA, ETIOLÓGIA A PREVENCIA. Česká stomatologie/Praktické zubní lékařství. 2023;123(1):19-28
 • Belák Š, Štefanatný M. Celková rekonštrukcia chrupu u pacienta so stage IV parodontitis (kazuistika). Dental Times – magazín Slovenského spolku študentov zubného lekárstva. 2023: 4-7

 

Zdieľajte na:

LinkedIn
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email

XVI. Kongres mladých zubných lekárov

11. - 12. február 2022
Hotel Senec, Senec

MUDr.Michal Bielik
 • 11:00-12:00

MUDr.Michal Bielik

Prednáška ohľadom zubov

MUDr.Michal Bielik
 • 11:00-12:00

MUDr.Michal Bielik

Prednáška ohľadom zubov

MUDr.Michal Bielik
 • 11:00-12:00

MUDr.Michal Bielik

Prednáška ohľadom zubov

  Sála Victory

   BLOK - VÝZNAM MEDZIODBOROVEJ SPOLUPRÁCE

   Koľko stoja zuby - panelová diskusia na telo
   • 09:00 - 10:30

   Koľko stoja zuby - panelová diskusia na telo

   Diskutujúci: MUDr. Igor Moravčík, MDDr. Peter Džupa so zaujímavými hosťami

   • 10:30 - 11:00

   PRESTÁVKA

   Protetické ošetrenie a parodont
   • 11:00 - 13:00

   Protetické ošetrenie a parodont

   MUDr. Ladislav Gregor, Dr. Med. Dent., PhD. (Česko)

   • 13:00 - 14:30

   OBED

   Medziodborová spolupráca pri liečbe ortodontických pacientov s ochorením parodontu
   • 14:30 - 16:30

   Medziodborová spolupráca pri liečbe ortodontických pacientov s ochorením parodontu

   MUDr. Vladimír Filipi, PhD.; MUDr. Ladislav Gregor, Dr. Med. Dent., PhD. (Česko)

   • 16:30 - 17:45

   DISKUSIA A ZÁVER SDD 2024

   Prednášajúci

   Piatok 11.2.2022

   Sobota 12.2.2022

   XVI. Kongres mladých zubných lekárov

   Pozvanie prezidenta SKZL MUDr. Igora Moravčíka

   Vážené kolegyne a kolegovia,

   v minuloročnom neštandardnom príhovore som napísal, že možno XV. ročník Kongresu mladých zubných lekárov začne novú etapu odbornej komunikácie a odovzdávania si praktických skúseností v zubnej praxi. Moje očakávania sa aj naplnili, predchádzajúci rok znova prežitý najmä vo virtuálnom priestore seminárov a konferencií nás naučil pohybovať sa, vzdelávať a tvoriť najmä v tejto novej dimenzii. Zároveň som s nostalgiou a nádejou vyslovil, že sa rád vrátim k tradíciám a na ďalšom XVI. ročníku 2022 verím, že sa osobne stretneme a na krízu budeme už len spomínať.

   Keď píšem tento príhovor k novému ročníku Kongresu mladých zubných lekárov je december 2021. Hoci pandémia nepoľavuje a vracia sa stále vo vlnách, pevne verím, že sa uskutoční prezenčne. Všetci si to želáme.

   Odborný program kongresu je vytvorený tak, aby reflektoval úskalia výkonu zubného lekárstva a každý z nás si v ňom našiel nielen všeobecné fakty, hoci nepochybne dôležité, ale najmä riešenia špecifických situácií, s ktorými sa zubnolekárskej praxi stretávame. Som rád, že naše pozvanie prijali aj mladí kolegovia z Českej republiky, ako aj slovenskí zubní lekári pôsobiaci nielen na Slovensku, ale aj v Rakúsku, Francúzsku a Holandsku. Výmena skúseností, zručností a noviniek so zahraničím je vždy inšpiratívna.

   Moje poďakovanie patrí koordinátorovi kongresu Dušanovi Hollému, ktorý aj v tejto „zmutovanej“ dobe zostavil zaujímavý a odborne inšpiratívny program podujatia.

   Verím, že pripravený program vás zaujme natoľko, že prídete a obohatíte ho zaujímavou diskusiou. Na XIV. ročníku 2020 v Senci sme vytvorili rekord v účasti. Prelomíme ho vo februári 2022? Určite áno.

   MUDr. Dušan Hollý, PhD. MPH. – koordinátor odborného programu

   Tak som si usadol už opätovne za obrazovku svojho počítača aby som napísal príhovor do zborníka už k XVI. ročníku kongresu mladých zubných lekárov. Musím povedať, že som sa k tomu dlho odhodlával, pretože som sa tohto príhovoru tak trochu bál a stále sa bojím. Minulý ročník som písal s vedomím, že budeme prednášať online. Bola to síce dobrá skúsenosť a v mojich očiach to nič nemenilo na odbornej kvalite kongresu, ale takú tú našu „Seneckú“ kvalitu a atmosféru to bohužiaľ nahradiť nedokázalo. Dúfal som, že sme si to nacvičili, ale že do tohto virtuálneho priestoru už o rok nebudeme musieť vstúpiť. Strach z písania tohto textu nepramení v tom, že by som nepísaval pravidelne málo textu, ale v tom že tentokrát neviem, či píšem tento text do virtuálneho sveta alebo si opäť budem môcť zobrať tlačený zborník do rúk, sadnúť si v piatok ráno pred kongresovú sálu a zažiť to napätie a atmosféru kým kongres začne. Napriek tomu, že stále dúfam v konanie kongresu v Senci tento rok vydávame dve verzie programu. Bohužiaľ aj taký v online režime. Nemôžeme si byť istý aktuálnymi opatreniami v čase konania kongresu a preto sme sa pripravili aj na túto alternatívu. Je 14.12. do Vianoc ostáva 10 dní, do Nového roka 18 a do termínu kongresu 59. V mojej hlave to bude 59 dní, počas ktorých sa budem stále báť, že sa zase uvidíme len virtuálne. Ale odložme pesimizmus a chystajme sa na sviatky pokoja a šťastia, správajme sa zodpovedne. Všetci vieme, že riešenie existuje, len ho treba nasledovať. Prajem Vám aby ste nabrali počas sviatkov nových síl a taktiež Vám v Novom roku 2022 prajem aby ste dobehli to, čo ste chceli v roku 2021 a nestihli ste alebo ste nemohli. Dúfam, že keď toto budem v Senci čítať sa len pousmejem a môj strach zmizne.

   O kongrese

   Kongres mladých zubných lekárov  je jedným z najobľúbenejších kongresov poriadaným v Slovenskej republike. Vznikol z iniciatívy bývalého prezidenta MUDr. Jána Gašiča a jeho hlavnou myšlienkou bolo poskytnúť priestor  mladým zubným lekárom odborne sa  prezentovať  pred širokým publikom a zároveň priniesť nové pohľady a prístupy k výkonu povolania zubného lekára.  Na kongrese  sa môžu prezentovať  len tí  zubní lekári, ktorí dovŕšili maximálne 32 rokov veku.

   Počas 15-ročnej  histórie kongresu sa na pódiu vystriedalo okolo 350 mladých zubných lekárov a pre mnohých z nich bol práve KMZL premiérou a zároveň dobrým štartom v ich  ďalšom odbornom raste.

   Generálny partner

   Partneri

   Fotogaléria

   Postup pri registrácii:

   • Kliknite na ikonu „Registrujte sa“
   • Vľavo dole kliknite na „+ Zaregistrovať sa na aktivitu“
   • Vyberte typ účastníka
    • Člen SKZL – po zvolení sa Vám objaví výzva na prihlásenie, kde vyplníte svoje prihlasovacie údaje, ktoré sú identické s vašimi prihlasovacími údajmi do profilu na stránke skzl.sk
   • Skontrolujte, či je zadaná správna emailová adresa, v prípade, že nie, zadajte aktuálny email
    • Nečlen SKZL/študent/zahraničný účastník – vyplní registračný formulár
   • Kliknite „ĎALEJ“
   • Dokončite registráciu kliknutím na „ZAREGISTROVAŤ SA NA AKTIVITU“

   Poplatok za kongres môžete uhradiť ihneď kartou. V prípade preferencie úhrady prostredníctvom internet bankingu, použite údaje k platbe uvedené nižšie.

   Účastnícke poplatky do 15.9.2022 (platby pripísané na účet do 16.9.2022):

   Člen SKZL – 280 €
   Nečlen SKZL – 360 €
   Zamestnanec LF (s výškou členského poplatku do SKZL 72€/rok) – 170 € 
   Študent – 90 €
   Zahraničný účastník – 432 €

   Údaje k platbe prevodným príkazom:
   Číslo účtu: SK81 0200 0000 0027 7113 4356
   SWIFT kód: SUBASKBX
   Variabilný symbol: registračné číslo v komore
   Špecifický symbol: 322021
   Poznámka: meno a priezvisko