logo-vzdelavaci6.png

MDDr. Michal Polivka

Dental centrum NIVY - privátna prax, Bratislava

Slovensko

AKO SI NEPOKAZIŤ ENDO?

Endodontické ošetrenie je súčasťou bežného dňa takmer každého zubného lekára. Skladá sa však z množstva krokov, ktoré vytvárajú priestor na skomplikovanie si celého ošetrenia. Niektoré komplikácie sme schopní riešiť, iné však končia neskoršou extrakciou zuba. V mojej prednáške poukážem na najčastejšie chyby v jednotlivých fázach ošetrenia koreňových kanálikov a na postupy, akými môžeme jednotlivým chybám predísť. Prejdeme si zároveň štandardný postup ošetrenia kanálikov, aby sa vám od nasledovného týždňa pracovalo jednoduchšie. 

Vzdelanie a prax

2022 – súčasnosť Dental Centrum Nivy, Bratislava
2021 – 2022 Dr. Martin Zubná Klinika, Bratislava
2019 – 2021 DENTLY, Bratislava 
2013 – 2019 LF UK Bratislava      

Stáže

2018 – Faculty of Dentistry, Khartoum University, Sudán
Individuálne odborné stáže so zameraním na endodonciu

Praktické kurzy

Dr. Arnaldo Castelluci – Súčasné postupy a trendy v endodoncii a reendodoncii
Dr. Radek Žižka – Kalciumsilikátové cementy v praxi zubného lekára
Dr. Radek Žižka – Dentálna Traumatológia
Dr. Martin Tomeček – Preparace ve fixní protetice
Dr. Martin Tomeček – Dentální fotografie pro PZL I.
Dr. Michal Czyž – Anatomie a modelace laterálního úseku “Snadno a rychle?”

Zdieľajte na:

LinkedIn
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email