logo-vzdelavaci6.png

MUDr. MDDr. Juraj Tomášik

FortClinic – privátna prax, Bratislava, SR

Zubná implantológia: Čo? Kde? Kedy? Ako?

Spoluautor: Doc. MUDr. Dušan Hirjak, PhD.

Zubné lekárstvo je pevnou súčasťou rodiny disciplín starostlivosti o zdravie. Podobne ako iné oblasti medicíny, zubné lekárstvo má veľmi široký záber – a to napriek tomu, že jeho doménou je „iba“ oblasť dutiny ústnej a prípadne aj priľahlých štruktúr. Rozvoj technológií a atomizácia vedných odborov sa odráža aj v zubnom lekárstve. V súčasnosti existujú v rámci formálneho ďalšieho vzdelávania zubných lekárov špecializačné a taktiež certifikačné odbory, ktoré majú za úlohu určitým spôsobom rozvíjať konkrétne schopnosti a zručnosti zubných lekárov a vyformovať z nich naslovovzatých odborníkov. Inak tomu nie je ani v prípade zubnej implantológie. Nové materiály a postupy tvoria centrálnu os mnohých lekárskych odborov, napr. intervenčnej rádiológie či invazívnej kardiológie, a rovnako aj v protetickom zubnom lekárstve a zubnej implantológii majú všetky novinky veľmi zvučný „cveng“. Uvádzaná prednáška poslucháčom priblíži cestu od štúdia zubného lekárstva až po zavádzanie dentálnych implantátov. Možno ju považovať za akýsi návod ako postupovať, keď chceme pacientom priniesť ďalšie liečebné modality, ktoré nie sú úplnou samozrejmosťou v praktických zubných ambulanciách, avšak u mnohých pacientov jednoznačne patria do terapeutického plánu. Táto prednáška má za cieľ poslucháčom načrtnúť, kde a ako začať, aké predpoklady treba na spomínanej ceste za zavádzaním zubných implantátov splniť a s akými úskaliami sa pri tom môžu najčastejšie stretnúť. Rozhodnutie, či majú priestor a možnosť sa vo svojej praxi špecializovať (aj) na dentálnu implantológiu, ostáva na poslucháčoch.

Vzdelanie a prax

2020 – doteraz  

2019 – doteraz  
2016 – 2019       
2010 – 2016 


Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (doktorandské štúdium)
FortClinic, s.r.o., Bratislava
Lekárska fakulta Masarykovej univerzity v Brne (zubné lekárstvo)
Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (všeobecné lekárstvo)

 

Ďalšie vzdelanie

2020 – 2021       
2019 – 2020      
2018 – 2019        

           


Implantológia
Dentoalveolárna chirurgia
 Zdravotnícky manažment a financovanie

 

Stáže

2018                      
2017                      
2017                       
2015                       
2015                    
2014                     

 

MUDr. Jana Pudmerická
MUDr. Viera Sivošová
 MUDr. Peter Závacký
Landesklinikum St. Pölten, Rakúsko
Inselspital Bern, Švajčiarsko
MediClin Lahr/Baden, Nemecko

Zdieľajte na:

LinkedIn
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email